Več vsebin

Nadaljujmo z uspehi.

Nagovor župana Mestne občine Kranj,
Matjaža Rakovca

Matjaž Rakovec

Matjaž Rakovec
Župan Mestne občine Kranj

Cenjene občanke in spoštovani občani Kranja,

skupaj z vami, ki ste največji potencial gorenjske prestolnice, želim soustvarjati mesto, v katerem bo dobro nam in našim zanamcem. Ob prevzemu županske funkcije sem napovedal, da bomo v obdobju 8 let, v dveh mandatih, korenito revitalizirali Kranj po vodilu »Živi in delaj v Kranju«. Z ekipo smo dali 8 obljub, ki jih bomo izpolnili na 8 področjih z 8 konkretnimi nosilnimi projekti. Bili smo zelo uspešni, sedaj pa potrebujemo potrditev drugega mandata, da projekte dokončamo.

Z zadovoljstvom in zahvaljujoč sposobnim sodelavkam in sodelavcem na Mestni občini Kranj se oziram na delo, opravljeno v preteklih štirih letih. Izpeljali smo tudi projekte, ki so se nekoč zdeli neizvedljivi: odprli smo pot na Majdičev log, država nam je odobrila avtocestni priključek Kranj Sever, za kar smo se res neumorno borili. Vzpostavljamo Poslovno cono PC Hrastje, zgradili in ustanovili smo novo šolo Janeza Puharja Kranj – Center, nov vrtec Bitnje, po številnih zapletih zaključujemo prizidek pri Osnovni šoli Staneta Žagarja. Velik premik za revitalizacijo centra mesta sta prenovi nekdanje pošte in srednje gradbene šole, ki sta sedaj postali podjetniški inkubator Kovačnica, kjer bo delo dobilo okrog 100 mladih in nova glasbena šola, ki je dobila nujno potrebne prostore. Zgradili smo pločnike, ki so si jih krajani želeli dolga leta, gradimo prvo P + R parkirišče v zahodni Sloveniji. Vedno bliže smo izgradnji novega javnega doma starejših občanov, prvič v zgodovini občine smo uvedli participativni proračun in s tem omogočili občanom, da lahko odločajo o porabi denarja za svoje lokalno okolje. Uresničili smo za skoraj 70 milijonov evrov projektov, pri tem pa uspešno črpali tudi veliko evropskih sredstev, skupno okoli 21 milijonov evrov. S tem smo za občane lahko naredili veliko več, kot bi sicer. Kranj ponovno pridobiva ugled ne samo na nacionalni, ampak tudi na mednarodni ravni. Zaradi zelenih praks, ki jih uvajamo na vseh področjih – od prometa, gradnje infrastrukture in obnov stavb do turizma – in digitalizacije, postajamo zeleno, trajnostno mobilno in pametno mesto, kar prinaša bolj kakovostno življenje in ohranjanje okolja. Občani lahko že danes občutijo razlike na bolje – tudi z njihovim sodelovanjem.

Naj Kranj še bolj kot kdaj koli prej postane mesto poslovnih in prostočasnih priložnosti. Mesto, v katerem bomo še raje živeli in delali. Z namenom, da to uresničimo, v osmih nosilnih točkah predstavljam svoj program, ki ga želim dokončati v drugem mandatu.


Prenesite dokument s programom

Skupaj pišemo boljši jutri!

Matjaž Rakovec
vaš župan


Več vsebin

Vas zanima, kaj je novega v Kranju in okolici?

Prijavite se na novice in bodite o vsem vedno na tekočem!

Vas zanima, kaj je novega v Kranju in okolici?

Prijavite se na novice in bodite o vsem vedno na tekočem!